• Ympäristön kunnioitus näkyy kaikessa Jubilo Oy:n toiminnassa.

• Tiedotamme ympäristökäytäntöämme työntekijöille, asiakkaille ja toimittajille. Näin luomme perustan sille että ympäristönäkökohdat ovat keskeisiä toiminnassamme.