• Toimintaohjeet antavat selkeät raamit liiketoimintamme harjoittamiselle ja auttavat tekemään oikeita päätöksiä jokapäiväisessä työssämme.
  • Toimintaohjeet määrittelevät keskeiset lakiin ja eettisiin standardeihin perustuvat toimintatavat.
  • Sitoudumme harjoittamaan liiketoimintaamme kansainvälisten eettisten ja vastuullisten liiketoimintastandardien mukaisesti sillä sidosryhmiemme luottamus on edellytys menestyksellemme ja kilpailukyvyllemme.
  • Jubilo Oy:n maine muodostaa osan Jubilon arvosta. Maineen eteen olemme tehneet ja teemme kovasti työtä. Olemme ylpeitä työstämme – niin tuloksista kuin tavasta joilla tulokset saavutamme. Pidämme kiinni rehellisestä ja läpinäkyvästä yrityskulttuurista.
  • Yhtiömme sitoutuu kestävään kehitykseen, joka sisältää yleisesti hyväksytyt ympäristöstandardit, ihmisoikeudet erityisesti lapsityövoimankäytön kieltämisen, työoikeuden sekä korruption kieltämisen. Pyrimme varmistamaan, että kaikki toimittajamme toimivat kansainvälisesti tunnustettujen vähimmäisnormien mukaisesti.